FAIRGRASS RUN WHATTAHOO ROADRUN BAY AMATEUR RUN WHATTAHOO WHAM FAIRGRASS CHALLENGE WHATTAHOO RUSH HOUR BAY CHALLENGE W. ROADRUN BACKWARD FAIRGRASS CUP W. RUSH HOUR BACKWARD BAY CUP RUN  
Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total
1. dill 8 8 4 10 8 10 4 8 5 10 5 80
2. katok 6 10 5 8 6 6 3 10 6 8 8 76
3. err 10 5 10 3 10 8 6 4 10 6 3 75
4. pekbysx 5 6 8 4 3 4 10 3 8 3 10 64
5. semry 4 DNF 6 5 5 5 8 6 3 4 4 50
6. jake DNS DNS DNS 6 4 3 5 5 4 5 6 38